Không đăng ký đất đai có thể phạt tới 20 triệu đồng

đăng ký biến động đất LaGi Bình Thuận, nhà đất LaGi Bình Thuận, nhà đất thị xã LaGi Bình Thuận, BDS Thị xã LaGi Bình Thuận, bất động sản LaGi Bình Thuận

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, KP2, Phường Phú Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai

|

0911 95 88 99

Không đăng ký đất đai có thể phạt tới 20 triệu đồng

Tin liên quan